กรรมการสมาคมนักเรียนไทยในกรุงไคโร ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร

กรรมการสมาคมนักเรียนไทยในกรุงไคโร ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร

5 ต.ค. 2563

40 view

รองนายกและกรรมการสมาคมนักเรียนไทยในกรุงไคโร ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วยประธานสหชมรม เข้าเยี่ยมคารวะนายพุทธพร อิ้วตกส้าน เอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางและนโยบายการทำงานกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร และหารือแนวทางสนับสนุนความเป็นอยู่ของนักเรียนไทยในอียิปต์ รวมถึงแนวทางแก้ไขปัญหาและข้อจำกัดต่าง ๆ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ