การขอรับหนังสือรับรองการเดินทางเข้าราชอาณาจักรไทย (Certificate of Entry - COE)

การขอรับหนังสือรับรองการเดินทางเข้าราชอาณาจักรไทย (Certificate of Entry - COE)

วันที่นำเข้าข้อมูล 12 พ.ย. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 6,206 view

Chart_adjusted

เว็บไซต์: coethailand.mfa.go.th

วิดีโอ Youtube: https://youtu.be/E2BYPNrpVuc

คู่มือการลงทะเบียน: Link

เอกสารประกอบ

COE_Manual_THA_Final_29Oct.pdf