เอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร เข้าเยี่ยมผู้นำสูงสุดทางศาสนาอิสลามของอียิปต์

เอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร เข้าเยี่ยมผู้นำสูงสุดทางศาสนาอิสลามของอียิปต์

วันที่นำเข้าข้อมูล 25 ต.ค. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 798 view

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2563 นายพุทธพร อิ้วตกส้าน เอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร ได้เข้าเยี่ยมคารวะ ศ. ดร. อะห์หมัด โมฮัมหมัด อะห์หมัด อัต ตัยเย็บ ผู้นำสูงสุดทางศาสนาอิสลามของอียิปต์ (Grand Imam Sheikh of Al-Azhar) ในโอกาสเข้ารับหน้าที่

ในการหารือ นายพุทธพรฯ ได้ขอบคุณ Grand Imam ที่ได้ดูแลนักศึกษาไทยในอียิปต์เป็นอย่างดีมาโดยตลอด และในปีล่าสุด ได้เพิ่มทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาไทยเพื่อศึกษาที่มหาวิทยาลัยอัล-อัซฮัร และเพื่อแสดง ความขอบคุณต่ออัล-อัซฮัร นายพุทธพรฯ ได้มอบเช็กเงินจำนวน 1 ล้านบาท ในนามของรัฐบาลไทย ให้แก่ Grand Imam นอกจากนี้ นายพุทธพรฯ ยังได้แสดงความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมและขยายความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยอัล-อัซฮัร และมหาวิทยาลัยในประเทศไทย โดยเฉพาะความเป็นไปได้ที่จะมีความร่วมมือระหว่างคณะแพทยศาสตร์ของมหาวิทยาลัยของแต่ละฝ่ายเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และวิชาการ

Grand Imam ได้กล่าวชื่นชมสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร ในฐานะสถานเอกอัครราชทูตที่ปฏิบัติหน้าที่และประสานงานอย่างใกล้ชิดที่สุดกับสำนักงาน Grand Imam โดยเฉพาะการดูแลและช่วยเหลือนักศึกษาไทย และได้ขอความร่วมมือให้ สอท ย้ำกับนักศึกษาไทยทุกคนให้ตั้งใจเรียนให้สำเร็จ และขอให้สถานเอกอัครราชทูตฯ สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมจิตอาสาของนักศึกษาไทยในอียิปต์เพื่อเป็นตัวอย่างแก่นักศึกษาชาติอื่นๆ นอกจากนี้ Grand Imam ได้แจ้งเรื่องการจัด การอบรมสำหรับอิหม่ามจากประเทศต่างๆ ระยะเวลา 2 เดือน และได้ขอให้สถานเอกอัครราชทูตฯ ประชาสัมพันธ์ให้อิหม่าม จากไทยทราบและเข้าร่วมการอบรมดังกล่าวที่อียิปต์ด้วย อันจะเป็นประโยชน์ในการเผยแพร่อิสลามสายกลางและแนวทางเผยแพร่อิสลามที่ถูกต้องต่อไป

นอกจากนี้ นายพุทธพรฯ ได้ย้ำเรื่องการเชิญ Grand Imam เยือนไทยในฐานะแขกของรัฐบาล ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้มีหนังสือเชิญแล้ว ทั้งนี้ Grand Imam ได้รับที่จะเยือนประเทศไทยในโอกาสแรกหลังจากที่สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ดีขึ้น

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ