ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร เรื่อง สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ (COVID-19) ฉบับที่ 31/2563

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร เรื่อง สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ (COVID-19) ฉบับที่ 31/2563

วันที่นำเข้าข้อมูล 2 ธ.ค. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 24 พ.ย. 2565

| 872 view

ตามที่มีรายงาน พบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ (COVID-19) สัญชาติไทย ในอียิปต์ นั้น
สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอเรียนข้อมูล ดังนี้

1. เมื่อวันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ผู้ที่จะเดินทางโดยเที่ยวบินของสายการบินเอธิโอเปียแอร์ไลน์เส้นทางกรุงไคโร – กรุงแอดดิสอาบาบา – กรุงเทพฯ จำนวน 9 คน ได้ไปตรวจหาเชื้อ COVID-19 โดยพบว่า มีผู้ที่ไม่ผ่านการคัดกรอง จำนวน 2 ราย ในการนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ประสานกับบุคคลดังกล่าว โดยได้ให้คำแนะนำเบื้องต้นในด้านการดูแลสุขภาพตนเอง รวมทั้งได้แจ้งกระทรวงสาธารณสุขอียิปต์แล้ว ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ จะได้ติดตามและแจ้งความคืบหน้าเกี่ยวกับสุขภาพของบุคคลดังกล่าวให้กระทรวงสาธารณสุขอียิปต์ทราบอย่างใกล้ชิดต่อไป

2. สถิติการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 (สถานะ ณ วันที่ 2 ธันวาคม 2563 เวลา 10.30 น.)

2.1 อียิปต์ มีจำนวนผู้ติดเชื้อ COVID-19 รวมทั้งสิ้น 115,911 ราย โดยรักษาหายแล้ว 102,816 ราย และเสียชีวิต 6,650 ราย ทั้งนี้ มีคนไทยติดเชื้อ 133 ราย โดยอยู่ระหว่างการรักษา 3 ราย รักษาหายแล้ว 130 ราย และเสียชีวิต 1 ราย ทั้งนี้ ผู้ติดเชื้อคนไทยอยู่ในระหว่างการรักษา / กักตัวตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอียิปต์ โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ติดตามสุขภาพของบุคคลดังกล่าวอย่างใกล้ชิด

2.2 ซูดาน มีจำนวนผู้ติดเชื้อ COVID-19 รวมทั้งสิ้น 17,810 ราย โดยรักษาหายแล้ว 10,369 ราย และเสียชีวิต 1,249 ราย

2.3 จิบูตี มีจำนวนผู้ติดเชื้อ COVID-19 รวมทั้งสิ้น 5,679 ราย โดยรักษาหายแล้ว 5,587 ราย และเสียชีวิต 61 ราย

2.4 เอริเทรีย มีจำนวนผู้ติดเชื้อ COVID-19 รวมทั้งสิ้น 577 ราย โดยรักษาหายแล้ว 498 ราย

3. แม้ว่าในขณะนี้อัตราผู้ติดเชื้อ COVID-19 อย่างเป็นทางการของอียิปต์จะอยู่ที่ประมาณ 350 รายต่อวัน สถานเอกอัครราชทูตฯ ก็ขอให้คนไทยปฏิบัติตามระบียบและคำแนะนำด้านสาธารณสุขของอียิปต์อย่างเคร่งครัด และ หลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีคนพลุกพล่านให้มากที่สุด เว้นระยะห่างทางสังคม รวมทั้งควรสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกไปยังที่สาธารณะ และมั่นล้างมือเป็นประจำ รวมทั้งโปรดระมัดระวังในการใช้ชีวิตประจำวันด้วย

อนึ่ง หากมีเหตุจำเป็น สามารถติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์สายด่วน ของสถานเอกอัครราชทูตฯ +201 0194 01243 หรือสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ ณ กรุงคาร์ทูม ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์สายด่วน ของสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ฯ +249 12 345 5680 / +249 12 345 6222 / +249 12 345 6763 รวมทั้งขอให้ชุมชนไทยโปรดติดตามข่าวสารการแพร่ระบาดของโรคผ่านช่องทางทางการ อาทิ เว็บไซต์เกี่ยวกับเชื้อ COVID-19 ของอียิปต์ www.care.gov.eg หมายเลขโทรศัพท์สายด่วนสำหรับคนต่างชาติของกระทรวงสาธารณสุขอียิปต์ (หมายเลขท้องถิ่น 105) เบอร์โทรศัพท์สายด่วนของกระทรวงสาธารณสุขซูดาน (หมายเลขท้องถิ่น 221) สื่อมวลชน และ/หรือสถานเอกอัครราชทูตฯ อย่างใกล้ชิดต่อไป

สำหรับผู้ที่ไม่ผ่านการคัดกรองรายล่าสุดรวมถึงผู้พำนักอยู่ที่เดียวกัน สถานเอกอัครราชทูตฯ จะไปเยี่ยมและมอบสิ่งของช่วยเหลือในโอกาสแรก เพื่อให้ข้อแนะนำด้านสาธารณสุขและให้ความช่วยเหลือที่จำเป็นต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 2 ธันวาคม 2563
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ