สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร จัดพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร จัดพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563

12 ต.ค. 2563

26 view

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร จัดพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563 โดยมีนายพุทธพร อิ้วตกส้าน เอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร และหัวหน้าทีมประเทศไทย เป็นประธานในพิธีฯ และมีข้าราชการทีมประเทศไทยพร้อมครอบครัวเข้าร่วมด้วย

กิจกรรมในพิธีประกอบด้วยการวางพวงมาลาหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ การถวายบังคมคำรบหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ การกล่าวน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณโดยเอกอัครราชทูตฯ และการจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ เป็นเวลา 89 วินาที

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ