ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร เรื่อง การยกระดับมาตรการกักกันตัวสำหรับชาวไทยและชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทยจากทุกพื้นที่

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร เรื่อง การยกระดับมาตรการกักกันตัวสำหรับชาวไทยและชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทยจากทุกพื้นที่

วันที่นำเข้าข้อมูล 2 พ.ค. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 พ.ย. 2565

| 1,609 view

ด้วยทางการไทยได้ออกมาตรการเกี่ยวกับการยกระดับมาตรการกักตัวสำหรับชาวไทยและชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทยจากทุกพื้นที่ โดยไม่พิจารณาลดวันกักกันตัวตามประเทศต้นทางหรือการฉีดวัคซีน นั้น

สถานเอกอัครราชทูตฯ จึงออกประกาศแจ้งแนวปฏิบัติและมาตรการกักกันตัวสำหรับชาวไทยและชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทยจากทุกพื้นที่ ดังนี้

1. ผู้ที่ได้รับอนุมัติหนังสือรับรองการเดินทางเข้าประเทศไทย (Certificate of Entry – COE) ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป กักกันตัวไม่น้อยกว่า 14 วัน

2. ผู้ที่ได้รับอนุมัติหนังสือรับรองการเดินทางเข้าประเทศไทย (COE)ก่อนวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 แบ่งออกเป็นสองกรณี ได้แก่

2.1 เดินทางถึงประเทศไทย ระหว่าง 1 – 5 พฤษภาคม 2564 ยังคงได้รับการพิจารณาการกักกันตัวไม่น้อยกว่า 7 10 และ 14 วัน ตามที่ระบุใน COE

2.2 เดินทางถึงประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป กักกันตัวไม่น้อยกว่า 14 วัน

จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร
2 พฤษภาคม 2564

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ