ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร เรื่อง สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ (COVID-19) ฉบับที่ 2/2564

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร เรื่อง สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ (COVID-19) ฉบับที่ 2/2564

วันที่นำเข้าข้อมูล 18 เม.ย. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 18 เม.ย. 2564

| 906 view

ตามที่มีการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ (COVID-19) ในอียิปต์ นั้น

สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอเรียนข้อมูล ดังนี้

1. เมื่อวันเสาร์ที่ 17 เมษายน 2564 สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้รับแจ้งว่า ผู้ที่มาติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อประสานงานราชการ ตรวจพบเชื้อ COVID-19 1 ราย ในการนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ประสานกับบุคคลดังกล่าว โดยได้ให้คำแนะนำเบื้องต้นในด้านการดูแลสุขภาพตนเอง รวมทั้งได้แจ้งกระทรวงสาธารณสุขอียิปต์แล้ว ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ จะได้ติดตามและแจ้งความคืบหน้าเกี่ยวกับสุขภาพของบุคคลดังกล่าวให้กระทรวงสาธารณสุขอียิปต์ทราบอย่างใกล้ชิดต่อไป ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ดำเนินการฆ่าเชื้อโรคที่สถานเอกอัครราชทูตฯ แล้ว โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ สามารถเปิดให้บริการประชาชนได้ตามปกติ

------------

2. สถิติการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 (สถานะ ณ วันที่ 18 เมษายน 2564 เวลา 10.30 น.)

2.1 อียิปต์ มีจำนวนผู้ติดเชื้อ COVID-19 รวมทั้งสิ้น 215,484 ราย โดยรักษาหายแล้ว 162,714 ราย และเสียชีวิต 12,694 ราย ทั้งนี้ มีคนไทยติดเชื้อ 154 ราย โดยอยู่ระหว่างการรักษา 6 ราย รักษาหายแล้ว 147 ราย และเสียชีวิต 1 ราย ทั้งนี้ ผู้ติดเชื้อคนไทยอยู่ในระหว่างการรักษา/กักตัวตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอียิปต์ โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ติดตามสุขภาพของบุคคลดังกล่าวอย่างใกล้ชิด

2.2 ซูดาน มีจำนวนผู้ติดเชื้อ COVID-19 รวมทั้งสิ้น 33,022 ราย โดยรักษาหายแล้ว 25,539 ราย และเสียชีวิต 2,208 ราย

2.3 จิบูตี มีจำนวนผู้ติดเชื้อ COVID-19 รวมทั้งสิ้น 10,385 ราย โดยรักษาหายแล้ว 8,990 ราย และเสียชีวิต 110 ราย

2.4 เอริเทรีย มีจำนวนผู้ติดเชื้อ COVID-19 รวมทั้งสิ้น 3,491 ราย รักษาหายแล้ว 3,288 ราย และเสียชีวิต 10 ราย

------------

3. ทางการอียิปต์ได้ขยายการเปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 ให้แก่ประชาชนทั่วไปแล้วสำหรับทั้งคนท้องถิ่นและคนต่างชาติ โดยผู้ประสงค์ฉีดวัคซีนสามารถลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ลงทะเบียนวัคซีน COVID-19 ของกระทรวงสาธารณสุขอียิปต์ https://egcovac.mohp.gov.eg/ โดยหลังจากที่ลงทะเบียนแล้ว กระทรวงสาธารณสุขอียิปต์จะส่งข้อความไปที่ WhatsApp ของผู้ลงทะเบียนแจ้งรายละเอียดของวัน/เวลา/สถานที่ในการฉีดวัคซีน ทั้งนี้ ผู้ประสงค์ฉีดวัคซีนต้องลงทะเบียนด้วยตนเองและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง ผู้สนใจสามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://egcovac.mohp.gov.eg/ หรือโทรสอมถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์สายด่วนท้องถิ่นอียิปต์ 15335

------------

4. อัตราผู้ติดเชื้อต่อวันอย่างเป็นทางการในอียิปต์เฉลี่ยอยู่ที่วันละ 820 ราย และอัตราผู้ติดเชื้อต่อวันอย่างเป็นทางการในซูดานเฉลี่ยอยู่ที่วันละ 60 ราย อย่างไรก็ดี สถิติการแพร่ระบาดฯ อาจไม่สะท้อนความเป็นจริงเนื่องจากข้อจำกัดในการตรวจเชื้อ COVID-19 ของแต่ละประเทศ ในการนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอให้คนไทยปฏิบัติตามระเบียบและคำแนะนำด้านสาธารณสุขของอียิปต์และซูดานอย่างเคร่งครัด และ หลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีคนพลุกพล่านให้มากที่สุด เว้นระยะห่างทางสังคม รวมทั้งควรสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกไปยังที่สาธารณะ และหมั่นล้างมือเป็นประจำ ทั้งนี้ ขอให้คนไทยเพิ่มความระมัดระวังในการใช้ชีวิตประจำวัน

------------

อนึ่ง หากมีเหตุจำเป็น สามารถติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์สายด่วน ของสถานเอกอัครราชทูตฯ +201 0194 01243 หรือสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ ณ กรุงคาร์ทูม ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์สายด่วน ของสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ฯ +249 12 345 5680 / +249 12 345 6222 / +249 12 345 6763 รวมทั้งขอให้ชุมชนไทยโปรดติดตามข่าวสารการแพร่ระบาดของโรคผ่านช่องทางทางการ อาทิ เว็บไซต์เกี่ยวกับเชื้อ COVID-19 ของอียิปต์ www.care.gov.eg หมายเลขโทรศัพท์สายด่วนสำหรับคนต่างชาติของกระทรวงสาธารณสุขอียิปต์ (หมายเลขท้องถิ่น 105) เบอร์โทรศัพท์สายด่วนของกระทรวงสาธารณสุขซูดาน (หมายเลขท้องถิ่น 221) สื่อมวลชน และ/หรือสถานเอกอัครราชทูตฯ อย่างใกล้ชิดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน                   

ประกาศ ณ วันที่ 18 เมษายน 2564
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ