ประกาศ: การผ่อนคลายมาตรการเกี่ยวกับการเดินทางเข้าประเทศไทย

ประกาศ: การผ่อนคลายมาตรการเกี่ยวกับการเดินทางเข้าประเทศไทย

วันที่นำเข้าข้อมูล 1 เม.ย. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 26 พ.ย. 2565

| 1,442 view

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 เป็นต้นไป

1. คนไทยไม่ต้องใช้เอกสาร Fit-to-Fly และไม่ต้องใช้เอกสารแสดงผลการตรวจเชื้อ COVID-19 (RT-PCR) สำหรับการเดินทางเข้าประเทศไทย อย่างไรก็ดี สายการบินอาจกำหนดให้มีเอกสารแสดงผลการตรวจเชื้อ COVID-19 ดังนั้น ผู้เดินทางควรติดต่อสายการบินโดยตรงเพื่อขอรับการยืนยันเกี่ยวกับเอกสารดังกล่าวและอื่น ๆ อย่างไรก็ตาม ผู้เดินทางทุกคนยังคงต้องใช้เอกสาร Certificate of Entry (COE)

2. คนต่างชาติไม่ต้องใช้เอกสาร Fit-to-Fly แต่ต้องใช้เอกสารแสดงผลการตรวจ (ภาษาอังกฤษ) ว่าไม่มีเชื้อ COVID-19 โดยวิธี RT-PCR อายุไม่เกิน 72 ชม. ก่อนการเดินทาง รวมทั้งยังคงต้องใช้เอกสาร COE และประกันสุขภาพที่ครอบคลุมการรักษา COVID-19 ตลอดระยะเวลาที่อยู่ในประเทศไทย รวมถึงหลักฐานการชำระเงินเพื่อกักตัวที่ ASQ

3. ลดการกักตัวจากเดิม 14 วัน (15 คืน) เหลือ 10 วัน (11 คืน) ยกเว้น ผู้ที่เดินทางจากประเทศที่มีเชื้อ COVID-19 กลายพันธุ์ ซึ่งยังต้องกักตัว 14 วัน (15 คืน) เช่นเดิม ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุขอยู่ระหว่างจัดทำรายชื่อประเทศที่มีเชื้อกลายพันธุ์ โดยจะ update รายชื่อประเทศฯ เป็นระยะ ๆ ปัจจุบันอียิปต์ ซูดาน จิบูตี และเอริเทรีย ไม่อยู่ในรายชื่อประเทศที่มีเชื้อฯ กลายพันธุ์ ดังนั้น ผู้เดินทางจากทั้ง 4 ประเทศดังกล่าว จะต้องกักตัวเป็นเวลา 10 วัน (11 คืน)

4. ให้ผู้กักตัวออกนอกห้องพักได้ตามเวลาและเงื่อนไขที่กระทรวงสาธารณสุขไทยกำหนด เพื่อทำกิจกรรม ได้แก่ การใช้ห้องฟิตเนส การออกกำลังกายกลางแจ้ง การใช้สระว่ายน้ำ การปั่นจักรยายในพื้นที่ปิดและมีการควบคุม และการซื้อสินค้าและอาหารจากภายนอก

การผ่อนคลายมาตรการดังกล่าวจะเริ่มใช้สำหรับผู้ที่เดินทางถึงประเทศไทย ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ของวันที่ 1 เมษายน 2564 (เวลาประเทศไทย) เป็นต้นไป