ประกาศราคากลาง สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สถานะวันที่ 1 ธันวาคม 2564

ประกาศราคากลาง สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สถานะวันที่ 1 ธันวาคม 2564

วันที่นำเข้าข้อมูล 2 ธ.ค. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 24 พ.ย. 2565

| 222 view

fixed_-_BUdget_Announcemnet_for_Resdence-page-001_(3)