ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร

ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร

วันที่นำเข้าข้อมูล 15 ธ.ค. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 24 พ.ย. 2565

| 236 view

ประกาศผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างซ่อมอาคารทำเนียบ)-page-001

เอกสารประกอบ

ประกาศผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างซ่อมอาคารทำเนียบ).pdf