ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร เรื่อง ขอเชิญชุมชนไทยในอียิปต์เข้าร่วมงานวันชาติ

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร เรื่อง ขอเชิญชุมชนไทยในอียิปต์เข้าร่วมงานวันชาติ

24 พ.ย. 2564

145 view

ตามที่วันที่ ๕ ธันวาคมของทุกปี เป็นวันสำคัญของชาติไทย ได้แก่ (๑) วันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (๒) วันชาติ และ (๓) วันพ่อแห่งชาติ

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร จึงกำหนดจัดงานวันชาติสำหรับชาวไทยในอียิปต์ ในวันอาทิตย์ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต​ (เลขที่​ 9​ Bahgat Ali Street, Zamalek) และขอเชิญชุมชนไทยในอียิปต์ร่วมงานตั้งแต่เวลา ๑๙.๐๐ น. ถึง ๒๑.๐๐ น. ทั้งนี้ จะเริ่มพิธีตั้งแต่เวลา ๒๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

การแต่งกาย – ชุดผ้าไทย หรือชุดสุภาพ

หมายเหตุ – เนื่องจากยังมีการแพร่ระบาดของ COVID-19 ขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน COVID-19 ของอียิปต์

 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ