เอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร ได้เข้าพบประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐจิบูตี เพื่อยื่นพระราชสาส์นตราตั้ง

เอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร ได้เข้าพบประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐจิบูตี เพื่อยื่นพระราชสาส์นตราตั้ง

18 พ.ย. 2564

93 view

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 นายพุทธพร อิ้วตกส้าน เอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร ได้เข้าพบนายอิสมาอิล โอมัร เกลเลฮ์ ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐจิบูตี ณ ทำเนียบประธานาธิบดี เพื่อยื่นพระราชสาส์นตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักรไทยประจำสาธารณรัฐจิบูตี ถิ่นพำนัก ณ กรุงไคโร ซึ่งในโอกาสดังกล่าวทั้งสองฝ่ายหารือประเด็นความสัมพันธ์ทวิภาคีและโอกาสในการส่งเสริมความร่วมมือในด้านต่าง ๆ เพื่อผลประโยชน์ร่วมระหว่างสองประเทศ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ