ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร เรื่อง สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ (COVID-19) ฉบับที่ 32/2563

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร เรื่อง สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ (COVID-19) ฉบับที่ 32/2563

18 ธ.ค. 2563

270 view

ตามที่ทางการอียิปต์ประกาศมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ (COVID-19) ในอียิปต์ นั้น

สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอเรียนข้อมูล ดังนี้

1. มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ของอียิปต์ เมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 63 นายกรัฐมนตรีอียิปต์ประกาศมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 ได้แก่

1.1 ห้ามการจัดพีธีแต่งงานหรือกิจกรรมวัฒนธรรมในอาคารหรือสถานที่ไม่เปิดโล่ง
1.2 ลดจำนวนข้าราชการในสถานที่ราชการของอียิปต์
1.3 เลื่อนกำหนดการประชุมสโมสรกีฬาออกไปเป็นเวลา 6 เดือน
1.4 ผู้ไม่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 จะถูกลงโทษโดยทันที

นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีอียิปต์ประกาศว่าทางการอียิปต์จะจัดตั้งงบประมาณจำนวน 1 พันล้านปอนด์อียิปต์เพื่อรับมือการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 และอยู่ในระหว่างการจัดแผนงานการฉีดวัคซีน

- - - - - - - - - -

2. สถิติการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 (สถานะ ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2563 เวลา 14.15 น.)

2.1 อียิปต์ มีจำนวนผู้ติดเชื้อ COVID-19 รวมทั้งสิ้น 123,153 ราย โดยรักษาหายแล้ว 105,719 ราย และเสียชีวิต 6,990 ราย ทั้งนี้ มีคนไทยติดเชื้อ 133 ราย โดยอยู่ระหว่างการรักษา 3 ราย รักษาหายแล้ว 130 ราย และเสียชีวิต 1 ราย ทั้งนี้ ผู้ติดเชื้อคนไทยอยู่ในระหว่างการรักษา / กักตัวตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอียิปต์ โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ติดตามสุขภาพของบุคคลดังกล่าวอย่างใกล้ชิด
2.2 ซูดาน มีจำนวนผู้ติดเชื้อ COVID-19 รวมทั้งสิ้น 22,082 ราย โดยรักษาหายแล้ว 12,873 ราย และเสียชีวิต 1,384 ราย
2.3 จิบูตี มีจำนวนผู้ติดเชื้อ COVID-19 รวมทั้งสิ้น 5,759 ราย โดยรักษาหายแล้ว 5,628 ราย และเสียชีวิต 61 ราย
2.4 เอริเทรีย มีจำนวนผู้ติดเชื้อ COVID-19 รวมทั้งสิ้น 711 ราย โดยรักษาหายแล้ว 564 ราย

- - - - - - - - - -

3. ในขณะนี้ อัตราผู้ติดเชื้อ COVID-19 อย่างเป็นทางการของอียิปต์อยู่ที่ประมาณ 520 รายต่อวัน และของซูดานอยู่ที่ประมาณ 230 รายต่อวัน ดังนั้น สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอให้คนไทยปฏิบัติตามระเบียบและคำแนะนำด้านสาธารณสุขของอียิปต์และซูดานอย่างเคร่งครัด และ หลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีคนพลุกพล่านให้มากที่สุด เว้นระยะห่างทางสังคม รวมทั้งควรสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกไปยังที่สาธารณะ และมั่นล้างมือเป็นประจำ รวมทั้งโปรดระมัดระวังในการใช้ชีวิตประจำวันด้วย

- - - - - - - - - -

อนึ่ง หากมีเหตุจำเป็น สามารถติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์สายด่วน ของสถานเอกอัครราชทูตฯ +201 0194 01243 หรือสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ ณ กรุงคาร์ทูม ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์สายด่วนของสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ฯ +249 12 345 5680 / +249 12 345 6222 / +249 12 345 6763 รวมทั้งขอให้ชุมชนไทยโปรดติดตามข่าวสารการแพร่ระบาดของโรคผ่านช่องทางทางการ อาทิ เว็บไซต์เกี่ยวกับเชื้อ COVID-19 ของอียิปต์ www.care.gov.eg หมายเลขโทรศัพท์สายด่วนสำหรับคนต่างชาติของกระทรวงสาธารณสุขอียิปต์ (หมายเลขท้องถิ่น 105) เบอร์โทรศัพท์สายด่วนของกระทรวงสาธารณสุขซูดาน (หมายเลขท้องถิ่น 221) สื่อมวลชน และ/หรือสถานเอกอัครราชทูตฯ อย่างใกล้ชิดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน                   

ประกาศ ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2563
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ