เอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร เข้าร่วมการบรรยายพิเศษกับประเทศสมาชิกอาเซียนที่กระทรวงการต่างประเทศอียิปต์

เอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร เข้าร่วมการบรรยายพิเศษกับประเทศสมาชิกอาเซียนที่กระทรวงการต่างประเทศอียิปต์

20 ต.ค. 2563

179 view

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2563 นายพุทธพร อิ้วตกส้าน เอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร พร้อมเอกอัครราชทูตและอุปทูตฯ สมาชิกประเทศอาเซียนที่ประจำอียิปต์ รวม 9 ประเทศ เข้าร่วมการบรรยายสรุปของกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ โดยมีนาย Tarek Elwassimy ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ด้านภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ เป็นประธานการบรรยายสรุป ในการนี้ ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างอียิปต์กับอาเซียนและกับแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียน

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ