แบบสำรวจข้อมูลคนไทยที่ประสงค์จะเดินทางกลับไทยโดยเร่งด่วน (ปลายเดือนกันยายน 2563)

แบบสำรวจข้อมูลคนไทยที่ประสงค์จะเดินทางกลับไทยโดยเร่งด่วน (ปลายเดือนกันยายน 2563)

23 ก.ย. 2563

86 view

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร กำลังพิจารณาประสานช่องทางการให้ความช่วยเหลือคนไทยที่จำเป็นต้องการเดินทางจากอียิปต์กลับประเทศไทย ซึ่งอาจเป็นเที่ยวบินพิเศษ โดยผู้โดยสารจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง

ในการนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอความร่วมมือคนไทยในอียิปต์ ตอบแบบสำรวจข้อมูลคนไทยที่ประสงค์จะเดินทางกลับไทยโดยเร่งด่วน ดังต่อไปนี้

แบบสำรวจ: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc1y0cSJtFjeFxBGGJ2EIr9oJ-iQzmUIgJsrrstbwLT-NLNlA/viewform?usp=sf_link

กรอกได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2563 เวลา 17.00 น.

อนึ่ง การกรอกแบบสอบถามไม่ใช่การจองเที่ยวบิน แต่เป็นการสำรวจความประสงค์ในการเดินทางกลับ โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ จะนำข้อมูลดังกล่าวประกอบการพิจารณาการจัดเที่ยวบินพิเศษ ในการนี้ หากมีการจัดเที่ยวบินพิเศษอย่างเป็นทางการ สถานเอกอัครราชทูตฯ จะแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมผ่านทาง Facebook ของสถานเอกอัครราชทูตฯ

** หากท่านเคยกรอกแบบสำรวจฯ เมื่อต้นเดือนกันยายน 2563 และยังประสงค์เดินทางกลับไทย กรุณากรอกสำรวจใหม่อีกรอบด้วย เพื่อให้สถานเอกอัครราชทูตฯ มีข้อมูลล่าสุดในการพิจารณา

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ