สถานเอกอัครราชทูตฯ จัดเที่ยวบินพิเศษกรุงไคโร-กรุงเทพฯ เที่ยวที่ 8 ส่งคนไทยกลับประเทศไทย

สถานเอกอัครราชทูตฯ จัดเที่ยวบินพิเศษกรุงไคโร-กรุงเทพฯ เที่ยวที่ 8 ส่งคนไทยกลับประเทศไทย

18 ส.ค. 2563

229 view
เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2563 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร ได้ดำเนินการส่งคนไทยในสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 กลับประเทศไทย ด้วยเที่ยวบินพิเศษของสายการบิน Egypt Air โดยเที่ยวบินดังกล่าวเดินทางถึงกรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563 ทั้งนี้ ผู้โดยสารทุกคนจะถูกกักตัวเป็นเวลา 14 วัน ในการนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ส่งคนไทยกลับประเทศไทยจากสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์และสาธารณรัฐซูดานแล้ว รวมทั้งหมด 2,534 คน 
 
สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ดำเนินการภารกิจดังกล่าวอย่างเต็มที่ เเละรู้สึกยินดีที่ได้ช่วยเหลือคนไทยกลับประเทศไทย ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอขอบคุณผู้โดยสารทุกท่านที่ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ทำให้ภารกิจนี้ประสบความสำเร็จทั้งนี้ 
 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ