วันที่นำเข้าข้อมูล 18 Sep 2019

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 25 Jun 2022

Royal Thai Honorary Consulate in Khartoum
 
Address: Apartment No. 1, Building No. 1 - Plot No. 1/175, Aljazeera Street, Kartoum East, Khartoum
Telephone: +249 183 468716, +249 183 468727  
 

* * * * * * * * * * * *
 

Royal Thai Honorary Consulate, Djibouti

Address: P.O.Box 1271
Telephone: +253-213-51332
Fax: +253-213-54092