สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร (Cairo)

รายละเอียดสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร


(Cairo)

ที่ตั้ง

19 Abdullah El Kateb Street, Dokki, Giza

วันที่ทำการ

Sunday - Thursday 09.00 - 16.30 hrs.

เวลาทำการของวีซ่า

9.30 - 11.30 hrs. Weekly Holidays : Friday - Saturday

เบอร์ติดต่อ

(202) 3760-3553-4

แฟ็กซ์

(202) 3760-0137

อีเมล

thaiemb.cairo@gmail.com,thaiembassy.cai@mfa.mail.go.th

เว็บไซต์

รายชื่อบุคลากร

Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary
(Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary)

- นายพุทธพร อิ้วตกส้าน
(MR. PUTTAPORN EWTOKSAN)

Minister Counsellor
(Minister Counsellor)

-

Counsellor
(Counsellor)

- นางสาวนริสสา สมานะวณิชย์
(MISS NARISSA SMANAVANICH)

First Secretary
(First Secretary)

- นายธนชัย ทับทอง
(MR. THANACHAI THAPTHONG)

Second Secretary
(Second Secretary)

- นายณัชพล บุญปาลิต
(MR. NUTCHAPOL BOONPARLIT)

- นางพิมพ์พิศา รชตรัมยานนท์
(MRS. PIMPISA RACHATARAMMAYANON)

รายละเอียดสำนักงาน


(Office)

Office of Commercial Affairs

ที่ตั้ง

59 Mosadak Street, 4th Floor-Apartment No.10, Dokki, Giza, Greater Cairo

เบอร์ติดต่อ

Tel. (202) 338-7292, 762-0901

อีเมล

Email : thaitccairo@depthai.org.eg

แฟ็กซ์

Fax : (202) 336-3062

ตำแหน่ง

Minister Counsellor (Commercial)

ชื่อ-สกุล

นายเถลิงศักดิ์ วงษ์สามศร
(MR. THALERNGSAK VONGSAMSORN)

ตำแหน่ง

Counsellor

ชื่อ-สกุล

นายธีรพล บุนนาค
(MR. TERAPON BUNNAG)