สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ ณ กรุงคาร์ทูม

ที่อยู่: Apartment No. 1, Building No. 1 - Plot No. 1/175, Aljazeera Street, Kartoum East
เบอร์โทรศัพท์: +249 183 468716, +249 183 468727  


* * * * * * * * * * * *
 

สถานกงสุล ณ กรุงจิบูตี

ที่อยู่: P.O.Box 1271
เบอร์โทรศัพท์: +253-213-51332
เบอร์โทรสาร:  +253-213-54092