ลงทะเบียนคนไทยในต่างประเทศ

ลงทะเบียนคนไทยในต่างประเทศ

วันที่นำเข้าข้อมูล 4 ม.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 28 พ.ย. 2565

| 5,126 view

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร ขอเชิญชวนคนไทยในอียิปต์ ซูดาน จิบูตี และเอริเทรีย ลงทะเบียน เพื่อเป็นฐานข้อมูลใช้ติดต่อในกรณีภาวะฉุกเฉินหรือเหตุจำเป็น ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวจะใช้เฉพาะราชการและจะไม่ถูกเปิดเผยต่อสาธารณชน

แบบฟอร์ม: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdjenRFHQDyvqIhfm8Cskvf5SAvxmzc3nNs2bY0OlSqTwZ0gQ/viewform?usp=sf_link