ขั้นตอนการเดินทางเข้าประเทศไทย (Test & Go) ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป

ขั้นตอนการเดินทางเข้าประเทศไทย (Test & Go) ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป

วันที่นำเข้าข้อมูล 27 ม.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 พ.ย. 2565

| 3,216 view
Test and Go (สำหรับคนสัญชาติไทย) เริ่มลงทะเบียนได้ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 2565 ✈️
 
📌 เงื่อนไขผู้เดินทาง
- เดินทางได้จากทุกประเทศ/ พื้นที่
- เงื่อนไขการฉีดวัคซีน
- บุคคลสัญชาติไทยไม่ต้องซื้อประกันภัย
- มีหลักฐานการชำระเงินค่าโรงแรม SHA Extra+ / AQ จำนวน 2 ครั้ง (วันที่เดินทางถึง และวันที่ 5)
 
1. ลงทะเบียนผ่านระบบ Thailand Pass ที่ https://tp.consular.go.th (ควรลงทะเบียนล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนวันเดินทางจริง)
2. ตรวจหาเชื้อโควิด-19 (ก่อนเดินทาง)
3. ตรวจ RT-PCR ครั้งที่ 1 เมื่อเดินทางถึงประเทศไทย (วันที่ 1)
4. ตรวจ RT-PCR ครั้งที่ 2 ระหว่างพำนักในประเทศไทย (วันที่ 5)
 
📌 ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามภาพประชาสัมพันธ์ที่แนบมานี้

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

ข่าวใกล้เคียง

ข่าวใกล้เคียง