เอกสารประกอบการยื่นคำร้องขอรับการสงเคราะห์จากกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ

เอกสารประกอบการยื่นคำร้องขอรับการสงเคราะห์จากกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ

29 ส.ค. 2564

73 view

ขอเชิญศึกษาเอกสารประกอบการยื่นคำร้องขอรับการสงเคราะห์จากกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศในทุกกรณี เพื่อให้สมาชิกกองทุนที่ทำงานในต่างประเทศทราบ หากมีความประสงค์ยื่นคำร้องขอรับการสงเคราะห์จากกองทุนฯ จะสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการยื่นคำร้องที่เกี่ยวข้องตามกรณี เพื่อเป็นหลักฐานประกอบในการยื่นคำร้องขอรับการสงเคราะห์จากกองทุนฯ ได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน ทั้งนี้ หากการจัดงาน ได้รับคำร้องที่มีเอกสารหลักฐานถูกต้องและครบถ้วนแล้วจะสามารถเร่งดำเนินการพิจารณาให้การสงคราะห์แก่สมาชิกกองทุนฯ ได้ในทันที เพื่อเป็นการให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่สมาชิกกองทุนฯ ตามสิทธิ์ประโยชน์ที่กฎหมายกำหนด และสามารถดาวน์โหลดเอกสารดังกล่าวได้ที่นี่: Link

เอกสารประกอบ

1.2_เอกสารประกอบการยื่นคำร้องขอรับการสงเคราะห์.pdf