เอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร เปิดงานสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการสมาคมนักเรียนไทยในกรุงไคโร ในพระบรมราชูปถัมภ์

เอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร เปิดงานสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการสมาคมนักเรียนไทยในกรุงไคโร ในพระบรมราชูปถัมภ์

5 ก.ค. 2564

43 view

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 นายพุทธพร อิ้วตกส้าน เอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร ได้เปิดโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการสมาคมนักเรียนไทยในกรุงไคโร ในพระบรมราชูปถัมภ์ และเพื่อมอบหมายงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานระหว่างคณะกรรมการสมาคมฯ ชุดใหม่และชุดเก่า โดยจัดขึ้นที่เมือง Hurghada ทั้งนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวชื่นชมคณะกรรมการสมาคมฯ ที่ได้เสียสละทำงานเพื่อส่วนรวม และถือว่าเป็นประสบการณ์สำคัญที่ไม่สามารถหาได้ในห้องเรียน และยังเป็นโอกาสให้คณะกรรมการฯ ได้ฝึกการทำงานหลายมิติพร้อมกัน นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้แจ้งให้ทราบเกี่ยวกับความพยายามของสถานเอกอัครราชทูตฯ ในการแก้ปัญหาให้กับนักศึกษาไทยกับหน่วยงานของอียิปต์ในช่วงที่ผ่านมา และได้ฝากข้อคิดให้คณะกรรมการสมาคมฯ ชุดใหม่ เรื่องการริเริ่มโครงการในรูปแบบใหม่ เพื่อพัฒนาศักยภาพตนเอง หรือการมีกิจกรรมกับนักศึกษาต่างชาติมากขึ้น รวมถึงการแก้ไขปัญหาให้กับนักศึกษาไทย และการทำกิจกรรมที่ให้ประโยชน์สูงสุดและประหยัด เป็นต้น

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ