ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สถานะวันที่ 20 ธันวาคม 2564

ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สถานะวันที่ 20 ธันวาคม 2564

วันที่นำเข้าข้อมูล 20 ธ.ค. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 442 view

scan0001-page-001