การลงทะเบียนเพื่อฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 ในอียิปต์

การลงทะเบียนเพื่อฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 ในอียิปต์

10 ส.ค. 2564

155 view

เว็บไซต์ลงทะเบียนฉีดวัคซีนฯ ของระทรวงสาธารณสุขอียิปต์: https://egcovac.mohp.gov.eg/#/home

Vaccine_Infographic