ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร เรื่อง สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ (COVID-19) ฉบับที่ 33/2563

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร เรื่อง สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ (COVID-19) ฉบับที่ 33/2563

23 ธ.ค. 2563

227 view

ตามที่มีรายงานพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ (COVID-19) สัญชาติไทย ในอียิปต์ นั้น

สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอเรียนข้อมูล ดังนี้

1. เมื่อวันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2563 ผู้ที่จะเดินทางโดยเที่ยวบินของสายการบินเอธิโอเปียแอร์ไลน์เส้นทางกรุงไคโร – กรุงแอดดิสอาบาบา – กรุงเทพฯ จำนวน 58 คน ได้ไปตรวจหาเชื้อ COVID-19 โดยพบว่า มีผู้ที่ไม่ผ่านการคัดกรอง จำนวน 13 ราย ในการนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ประสานกับบุคคลดังกล่าว โดยได้ให้คำแนะนำเบื้องต้นในด้านการดูแลสุขภาพตนเอง รวมทั้งได้แจ้งกระทรวงสาธารณสุขอียิปต์แล้ว ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ จะได้ติดตามและแจ้งความคืบหน้าเกี่ยวกับสุขภาพของบุคคลดังกล่าวให้กระทรวงสาธารณสุขอียิปต์ทราบอย่างใกล้ชิดต่อไป

- - - - - - - - - -

2. สถิติการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 (สถานะ ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2563 เวลา 11.00 น.)

2.1 อียิปต์ มีจำนวนผู้ติดเชื้อ COVID-19 รวมทั้งสิ้น 126,273 ราย โดยรักษาหายแล้ว 107,563 ราย และเสียชีวิต 7,130 ราย ทั้งนี้ มีคนไทยติดเชื้อ 146 ราย โดยอยู่ระหว่างการรักษา 13 ราย รักษาหายแล้ว 133 ราย และเสียชีวิต 1 ราย ทั้งนี้ ผู้ติดเชื้อคนไทยอยู่ในระหว่างการรักษา / กักตัวตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอียิปต์ โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ติดตามสุขภาพของบุคคลดังกล่าวอย่างใกล้ชิด

2.2 ซูดาน มีจำนวนผู้ติดเชื้อ COVID-19 รวมทั้งสิ้น 23,100 ราย โดยรักษาหายแล้ว 13,524 ราย
และเสียชีวิต 1,461 ราย

2.3 จิบูตี มีจำนวนผู้ติดเชื้อ COVID-19 รวมทั้งสิ้น 5,783 ราย โดยรักษาหายแล้ว 5,676 ราย และเสียชีวิต 61 ราย

2.4 เอริเทรีย มีจำนวนผู้ติดเชื้อ COVID-19 รวมทั้งสิ้น 807 ราย โดยรักษาหายแล้ว 599 ราย

- - - - - - - - - -

3. มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ของซูดาน ทางการซูดานประกาศห้ามผู้โดยสารที่เดินทางจาก (1) สหราชอาณาจักร (2) เนเธอร์แลนด์ และ (3) แอฟริกาใต้ เข้าประเทศซูดานเป็นเวลา 2 สัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป เนื่องจากประเทศดังกล่าวพบ COVID-19 สายพันธุ์ใหม่

- - - - - - - - - -

4. ในขณะนี้ อัตราผู้ติดเชื้อ COVID-19 อย่างเป็นทางการของอียิปต์อยู่ที่ประมาณ 670 รายต่อวัน และของซูดานอยู่ที่ประมาณ 230 รายต่อวัน ดังนั้น สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอให้คนไทยปฏิบัติตามระเบียบและคำแนะนำด้านสาธารณสุขของอียิปต์และซูดานอย่างเคร่งครัด และ หลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีคนพลุกพล่านให้มากที่สุด เว้นระยะห่างทางสังคม รวมทั้งควรสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกไปยังที่สาธารณะ และมั่นล้างมือเป็นประจำ รวมทั้งโปรดระมัดระวังในการใช้ชีวิตประจำวันด้วย

- - - - - - - - - -

อนึ่ง หากมีเหตุจำเป็น สามารถติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์สายด่วน ของสถานเอกอัครราชทูตฯ +201 0194 01243 หรือสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ ณ กรุงคาร์ทูม ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์สายด่วน ของสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ฯ +249 12 345 5680 / +249 12 345 6222 / +249 12 345 6763 รวมทั้งขอให้ชุมชนไทยโปรดติดตามข่าวสารการแพร่ระบาดของโรคผ่านช่องทางทางการ อาทิ เว็บไซต์เกี่ยวกับเชื้อ COVID-19 ของอียิปต์ www.care.gov.eg หมายเลขโทรศัพท์สายด่วนสำหรับคนต่างชาติของกระทรวงสาธารณสุขอียิปต์ (หมายเลขท้องถิ่น 105) เบอร์โทรศัพท์สายด่วนของกระทรวงสาธารณสุขซูดาน (หมายเลขท้องถิ่น 221) สื่อมวลชน และ/หรือสถานเอกอัครราชทูตฯ อย่างใกล้ชิดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน                   

ประกาศ ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2563
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร