รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกตำแหน่งลูกจ้าง (จ้างเหมา) ตำแหน่งผู้ช่วยฝ่ายกงสุล

รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกตำแหน่งลูกจ้าง (จ้างเหมา) ตำแหน่งผู้ช่วยฝ่ายกงสุล

18 ก.ย. 2562