ประกาศวันหยุดเดือนกันยายน 2559

ประกาศวันหยุดเดือนกันยายน 2559

18 ก.ย. 2562

ประกาศ

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร จะหยุดทำการในวันจันทร์ที่ 12 และวันอังคารที่ 13 กันยายน 2559 เนื่องจากเป็นวันหยุดตรุษอีดิลอัดฮา

***************************************
Announcement

The Royal Thai Embassy in Cairo will be closed from 12 - 13 September 2016 for Eid Al Adha holidays.