ข้อมูลสำหรับคนไทยที่จะเดินทางมาอียิปต์

ข้อมูลสำหรับคนไทยที่จะเดินทางมาอียิปต์

วันที่นำเข้าข้อมูล 18 ก.ย. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 19 มี.ค. 2567

| 37,439 view

ข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทางมาประเทศอียิปต์

1. ควรสำเนาหน้าหนังสือเดินทาง บัตรประชาชน และหน้าตราประทับเข้าเมืองของ ตม.อียิปต์ โดยเก็บพกไว้กับตัวเสมอ (ควรถ่ายรูปเก็บไว้ในมือถือและเก็บในอีเมล์ส่วนตัวด้วย) นอกจากนั้น ควรเก็บข้อมูลการเดินทางของท่านอย่างดี เช่น ตั๋วเครื่องบิน ใบจองโรงแรม และอื่น ๆ หากต้องสำแดงต่อทางการอียิปต์ 

2. ควรแต่งกายอย่างสุภาพ โดยคำนึงถึงวัฒนธรรมและศาสนาอิสลาม

3. โปรดใช้ความระมัดระวังในการเดินทาง หลีกเลี่ยงพื้นที่สุ่มเสี่ยง เดินทางเป็นกลุ่ม และหมั่นตรวจสอบทรัพย์สินที่มีค่า

4. ชาวต่างชาติที่จะทำงานในอียิปต์ควรมีวีซ่าทำงานก่อนการเดินทาง ดังนั้น หากได้รับการชักชวนไปทำงานในอียิปต์ กรุณาตรวจสอบว่านายจ้างได้ทำวีซ่าทำงานให้ท่านหรือไม่

5. การค้าประเวณีและการทำงานโดยไม่มีวีซ่าทำงานเป็นเรื่องผิดกฎหมายในอียิปต์ หากถูกตรวจพบจะถูกทางการอียิปต์ดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเฉียบขาด ไม่มีข้อยกเว้นใด ๆ 

6. การพำนักเกินกว่ากำหนดระยะเวลาที่ได้รับอนุญาต (overstay) เป็นเรื่องผิดกฎหมาย และจะต้องจ่ายค่าปรับเมื่อเดินทางออกจากสนามบินอียิปต์ นอกจากนั้น ต้องมีตราประทับขาเข้าจาก ตม.อียิปต์ ก่อนจะเดินทางออก หากไม่มี ทางการอียิปต์อาจต้องให้ท่านไปรับการประทับขาเข้าที่ ตม.อียิปต์ (Mugamma) ซึ่งจะต้องใช้เวลาในการดำเนินการประมาณ 3 สัปดาห์