การขอรับการบริการด้านกงสุล

การขอรับการบริการด้านกงสุล

วันที่นำเข้าข้อมูล 18 ก.ย. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 20 มี.ค. 2567

| 11,475 view

                                              ข้อมูลการบริการด้านกงสุลของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร ให้บริการด้านกงสุล ดังต่อไปนี้

1. หนังสือเดินทาง

  • หนังสือเดินทาง
  • หนังสือเดินทางชั่วคราว
  • หนังสือสำคัญประจำตัว ( C.I. )

เปิดให้บริการวันอาทิตย์ – วันพฤหัสบดี (ยกเว้นวันหยุดราชการ) เวลา 09.30 – 12.00. น และ 13.00 – 14.30 น. 

​2บัตรประจำตัวประชาชน

เปิดให้บริการวันอาทิตย์ – วันพฤหัสบดี (ยกเว้นวันหยุดราชการ) เวลา 09.30 – 12.00. น และ 13.00 – 14.30 น. 

3. ทะเบียนราษฎร์

  • การจดทะเบียนสมรส
  • การจดทะเบียนหย่า
  • การจดทะเบียนเกิดบุตร
  • การขอมรณบัตร

เปิดให้บริการวันอาทิตย์ – วันพฤหัสบดี (ยกเว้นวันหยุดราชการ) เวลา 09.30 – 12.00. น และ 13.00 – 15.30 น. 

4. การขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร

เปิดให้บริการวันอาทิตย์ – วันพฤหัสบดี (ยกเว้นวันหยุดราชการ) เวลา 09.30 – 12.00. น และ 13.00 – 15.30 น. 

5. การขอหนังสือนำต่างๆ สำหรับนักศึกษา

เปิดให้บริการวันอาทิตย์ – วันพฤหัสบดี (ยกเว้นวันหยุดราชการ) เวลา 09.30 – 12.00. น และ 13.00 – 15.30 น.

6. การรับรองเอกสารและนิติกรณ์

เปิดให้บริการวันอาทิตย์ – วันพฤหัสบดี (ยกเว้นวันหยุดราชการ) เวลา 09.30 – 12.00. น และ 13.00 – 14.30 น.

7. การขอหนังสือมอบอำนาจ

เปิดให้บริการวันอาทิตย์ – วันพฤหัสบดี (ยกเว้นวันหยุดราชการ) เวลา 09.30 – 12.00. น และ 13.00 – 14.30 น.

ทั้งนี้ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ตามช่องทางดังนี้

  • อีเมล์ [email protected]
  • สามารถแอดไลน์ได้ตาม Line ID: consular.cairo