เบอร์ติดต่อที่สำคัญ

เบอร์ติดต่อที่สำคัญ

วันที่นำเข้าข้อมูล 29 ม.ค. 2557

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 พ.ย. 2565

| 12,662 view

เบอร์ติดต่อที่สำคัญ

 

ศูนย์บริการช่วยเหลือนักท่องเที่ยว +66 (0) 2314 1212

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 1672

ตำรวจท่องเที่ยว 1155

ตำรวจจราจร 1197

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ 1348

รถไฟฟ้าบีทีัเอส +66 (0) 2617 6000

รถไฟใต้ดินเอ็มอาร์ที +66 (0) 2624 5200

การรถไฟแห่งประเทศไทย 1690

บริษัท ขนส่ง จำกัด 1490

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 1722 and +66 (0) 2132 9950 or 2

ท่าอากาศยานดอนเมือง +66 (0) 2535 3861, (0) 2535 3863

สายการบิน ไทย +66 (0) 2356 1111

สายการบิน บางกอกแอร์เวย์ 1771

สายการบิน นกแอร์ 1318

สายการบิน ไทยแอร์เอเชีย +66 (0) 2515 9999