ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร เรื่อง สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ (COVID-19) ฉบับที่ 26/2563

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร เรื่อง สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ (COVID-19) ฉบับที่ 26/2563

16 ก.ค. 2563

108 view

ตามที่มีรายงาน พบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ (COVID-19) สัญชาติไทย ในสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ นั้น

 

ในการนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอเรียนข้อมูล ดังนี้ 

 

1. เมื่อวันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563 สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ดำเนินการตรวจหาเชื้อ COVID-19 จากผู้ที่จะเดินทางโดยเที่ยวบินพิเศษเส้นทางกรุงไคโร – กรุงเทพฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563 จำนวน 290 คน และผู้ที่รายชื่อสำรอง 30 คนที่สถานเอกอัครราชทูตฯ พบว่า มีผู้ที่ไม่ผ่านการคัดกรอง จำนวน 50 ราย ในการนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ดำเนินการประสานกับบุคคลดังกล่าวและได้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ จะติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับสุขภาพของกลุ่มบุคคลดังกล่าวจากกระทรวงสาธารณสุขสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์อย่างใกล้ชิดต่อไป

 

2. สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ดำเนินการฆ่าเชื้อโรคที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ภายหลังจากการตรวจหาเชื้อ COVID-19 เสร็จสิ้นแล้ว โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ สามารถเปิดให้บริการประชาชนได้ตามปกติ

 

3. สถิติการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 (สถานะ ณ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.45 น.)

3.1 สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์มีจำนวนผู้ติดเชื้อ COVID-19 รวมทั้งสิ้น 84,843 ราย โดยรักษาหายแล้ว 26,135 ราย และเสียชีวิต 4,067 ราย ทั้งนี้ มีคนไทยติดเชื้อ 115 ราย โดยอยู่ระหว่างการรักษา 89 ราย รักษาหายแล้ว 26 ราย และยังไม่มีผู้เสียชีวิต ทั้งนี้ ผู้ติดเชื้อคนไทยอยู่ในระหว่างการรักษา / กักตัวตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ติดตามสุขภาพของบุคคลดังกล่าวอย่างใกล้ชิด

3.2 สาธารณรัฐซูดานมีจำนวนผู้ติดเชื้อ COVID-19 รวมทั้งสิ้น 10,417 ราย โดยรักษาหายแล้ว 5,601 ราย และเสียชีวิต 659 ราย

3.3 สาธารณรัฐจิบูตีมีจำนวนผู้ติดเชื้อ COVID-19 รวมทั้งสิ้น 4,979 ราย โดยรักษาหายแล้ว 4,765 ราย และเสียชีวิต 56 ราย

3.4 รัฐเอริเทรียมีจำนวนผู้ติดเชื้อ COVID-19 รวมทั้งสิ้น 232 ราย โดยรักษาหายแล้ว 56 ราย

 

4. แม้ว่า อัตราผู้ติดเชื้อ COVID-19 ต่อวันอย่างเป็นทางการของสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์จะลดลง สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอให้คนไทยกรุณาหลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีคนพลุกพล่านให้มากที่สุด รวมทั้งควรสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกไปยังที่สาธารณะ และโปรดเพิ่มความระมัดระวังในการใช้ชีวิตประจำวัน

 

อนึ่ง หากมีเหตุจำเป็น สามารถติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์สายด่วน ของสถานเอกอัครราชทูตฯ +201 0194 01243 หรือสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ ณ กรุงคาร์ทูม ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์สายด่วน ของสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ฯ +249 12 345 5680 / +249 12 345 6222 / +249 12 345 6763 รวมทั้งขอให้ชุมชนไทยโปรดติดตามข่าวสารการแพร่ระบาดของโรคผ่านช่องทางทางการ อาทิ เว็บไซต์เกี่ยวกับเชื้อ COVID-19 ของสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ www.care.gov.eg เบอร์โทรศัพท์สายด่วนสำหรับคนต่างชาติของกระทรวงสาธารณสุขอียิปต์ (หมายเลขท้องถิ่น 105) เบอร์โทรศัพท์สายด่วนของกระทรวงสาธารณสุขซูดาน (หมายเลขท้องถิ่น 221) สื่อมวลชน และ/หรือสถานเอกอัครราชทูตฯ อย่างใกล้ชิดต่อไป

 

จึงเรียนมาเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน  

 

ประกาศ ณ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร