ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร เรื่อง สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ (COVID-19) ฉบับที่ 24/2563

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร เรื่อง สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ (COVID-19) ฉบับที่ 24/2563

2 ก.ค. 2563

136 view
ตามที่มีรายงาน พบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ (COVID-19) สัญชาติไทย ในสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ นั้น
 
ในการนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอเรียนข้อมูล ดังนี้ 
 
1. เมื่อวันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ดำเนินการตรวจหาเชื้อ COVID-19 จากผู้ที่จะเดินทางโดยเที่ยวบินพิเศษเส้นทางกรุงไคโร – กรุงเทพฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2563 จำนวน 250 คน และผู้ที่รายชื่อสำรอง 25 คนที่สถานเอกอัครราชทูตฯ พบว่า มีผู้ที่ไม่ผ่านการคัดกรอง จำนวน 15 ราย ในการนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ดำเนินการประสานกับบุคคลดังกล่าวและได้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ จะติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับสุขภาพของกลุ่มบุคคลดังกล่าวจากกระทรวงสาธารณสุขสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์อย่างใกล้ชิดต่อไป
 
2. สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ดำเนินการฆ่าเชื้อโรคที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ภายหลังจากการตรวจหาเชื้อ COVID-19 เสร็จสิ้นแล้ว โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ สามารถเปิดให้บริการประชาชนได้ตามปกติ
 
3. สถิติการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 (สถานะ ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.45 น.)
3.1 สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์มีจำนวนผู้ติดเชื้อ COVID-19 รวมทั้งสิ้น 69,814 ราย โดยรักษาหายแล้ว 18,881 ราย และเสียชีวิต 3,034 ราย ทั้งนี้ มีคนไทยติดเชื้อ 53 ราย โดยอยู่ระหว่างการรักษา 42 ราย และรักษาหายแล้ว 11 ราย ซึ่งผู้ติดเชื้อคนไทยอยู่ในระหว่างการรักษา / กักตัวตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ติดตามสุขภาพของบุคคลดังกล่าวอย่างใกล้ชิด
3.2 สาธารณรัฐซูดานมีจำนวนผู้ติดเชื้อ COVID-19 รวมทั้งสิ้น 9,258 ราย โดยรักษาหายแล้ว 4,606 ราย และเสียชีวิต 572 ราย
3.3 สาธารณรัฐจิบูตีมีจำนวนผู้ติดเชื้อ COVID-19 รวมทั้งสิ้น 4,682 ราย โดยรักษาหายแล้ว 4,550 ราย และเสียชีวิต 54 ราย
3.4 รัฐเอริเทรียมีจำนวนผู้ติดเชื้อ COVID-19 รวมทั้งสิ้น 203 ราย โดยรักษาหายแล้ว 56 ราย
 
4. สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอให้ชุมชนไทยในสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์และสาธารณรัฐซูดาน ปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการป้องกันเชื้อโรคอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ หากไม่จำเป็น กรุณาหลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีคนพลุกพล่านให้มากที่สุด รวมทั้งควรสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกไปยังที่สาธารณะ และโปรดใช้ความระมัดระวังในการใช้ชีวิตประจำวันต่อไป
 
อนึ่ง หากมีเหตุจำเป็น สามารถติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์สายด่วน ของสถานเอกอัครราชทูตฯ +201 0194 01243 หรือสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ ณ กรุงคาร์ทูม ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์สายด่วน ของสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ฯ +249 12 345 5680 / +249 12 345 6222 / +249 12 345 6763 รวมทั้งขอให้ชุมชนไทยโปรดติดตามข่าวสารการแพร่ระบาดของโรคผ่านช่องทางทางการ อาทิ เว็บไซต์เกี่ยวกับเชื้อ COVID-19 ของสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ www.care.gov.eg เบอร์โทรศัพท์สายด่วนสำหรับคนต่างชาติของกระทรวงสาธารณสุขอียิปต์ (หมายเลขท้องถิ่น 105) เบอร์โทรศัพท์สายด่วนของกระทรวงสาธารณสุขซูดาน (หมายเลขท้องถิ่น 221) สื่อมวลชน และ/หรือสถานเอกอัครราชทูตฯ อย่างใกล้ชิดต่อไป
 
จึงเรียนมาเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน
 
ประกาศ ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 2563
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร
 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ