๑๓ กรกฎาคม วันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ

๑๓ กรกฎาคม วันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ

วันที่นำเข้าข้อมูล 13 ก.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 13 ก.ค. 2565

| 34 view
ทรงพระเจริญ

๑๓ กรกฎาคม วันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า นายพุทธพร อิ้วตกส้าน เอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ