โครงการกงสุลอาสา ประจำปี 2566

โครงการกงสุลอาสา ประจำปี 2566

วันที่นำเข้าข้อมูล 6 พ.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 6 พ.ย. 2566

| 89 view
เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2566 นายพุทธพร อิ้วตกส้าน เอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร ได้มอบใบประกาศเกียรติคุณ เข็มกลัดเชิดชูเกียรติ และเสื้อกงสุลอาสา ประจำปี 2566 ให้แก่นางสาวธิดา เหล่าบุบผา ซึ่งได้รับคัดเลือกเป็น “กงสุลอาสา” คนแรกของประเทศอียิปต์ สำหรับการสนับสนุนภารกิจด้านกงสุลของสถานเอกอัครราชทูตฯ และช่วยเหลือเพื่อนคนไทยในอียิปต์มาอย่างยาวนาน
กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ริเริ่มโครงการกงสุลอาสาขึ้นเพื่อยกย่องคนไทยและเครือข่ายคนไทยในต่างประเทศที่ให้การสนับสนุนภารกิจด้านกงสุลของสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ โดยเฉพาะการคุ้มครองและดูแลคนไทยในต่างประเทศ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ