เอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร เข้าร่วมการประชุม ASEAN Committee in Cairo (ACC) ครั้งที่ 265

เอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร เข้าร่วมการประชุม ASEAN Committee in Cairo (ACC) ครั้งที่ 265

วันที่นำเข้าข้อมูล 1 มี.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 1 มี.ค. 2566

| 35 view

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566 นายพุทธพร อิ้วตกส้าน เอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร ได้เข้าร่วมการประชุม ASEAN Committee in Cairo (ACC) ครั้งที่ 265 ซึ่งมีเวียดนามเป็นประธานการประชุม โดยเอกอัครราชทูตฯ ได้รายงานความคืบหน้าการเตรียมการจัดกิจกรรมเสวนาทางวิชาการเกี่ยวกับอาเซียนในรูปแบบ Brown Bag ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำของอียิปต์และเสนอกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันอาเซียนประจำปี 2566 พร้อมทั้งเชิญชวนประเทศสมาชิก ACC เข้าร่วมงาน Thai Food Bazaar 2023 ระหว่างวันที่ 10-12 มีนาคม 2566 ที่ Fish Garden ใน Zamalek ในโอกาสนี้ เวียดนามได้ส่งมอบตำแหน่งประธาน ACC แก่บรูไนดารุสซาลาม

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ