เอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร ได้เข้าร่วมการประชุม ASEAN Committee in Cairo (ACC) ครั้งที่ 265

เอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร ได้เข้าร่วมการประชุม ASEAN Committee in Cairo (ACC) ครั้งที่ 265

วันที่นำเข้าข้อมูล 25 พ.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 25 พ.ค. 2566

| 17 view

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 นายพุทธพร อิ้วตกส้าน เอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร ได้เข้าร่วมการประชุม ASEAN Committee in Cairo (ACC) ครั้งที่ 265 ซึ่งมีบรูไนดารุสซาลามเป็นประธานการประชุม โดยที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับอาเซียนในอียิปต์ ในช่วงครึ่งหลังของปี 2566 และได้เห็นชอบกับข้อเสนอของไทยสำหรับการจัดกิจกรรมเสวนาทางวิชาการเกี่ยวกับอาเซียนในรูปแบบ Brown Bag ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำของอียิปต์ ครั้งที่ 2 ภายหลังจากที่การจัดกิจกรรมดังกล่าวที่มหาวิทยาลัย The American University in Cairo (AUC) เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2566 ประสบความสำเร็จและได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี นอกจากนี้ ที่ประชุมได้แบ่งปันข้อมูลกิจกรรมทวิภาคีและแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับ การอพยพคนชาติออกจากประเทศซูดาน

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ