เอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร และผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงไคโร เข้าเยี่ยมคารวะประธาน Arab Organization for Industrialization (AOI)

เอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร และผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงไคโร เข้าเยี่ยมคารวะประธาน Arab Organization for Industrialization (AOI)

วันที่นำเข้าข้อมูล 13 พ.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 13 พ.ค. 2565

| 28 view

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 นายพุทธพร อิ้วตกส้าน เอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร พร้อมด้วยนายเถลิงศักดิ์ วงศ์สามศร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงไคโร เข้าเยี่ยมคารวะและหารือกับ พล.ท. Abdelmonem Eltarras ประธาน Arab Organization for Industrialization (AOI) โดยทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับโอกาสในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทยกับอียิปต์ในรูปแบบทางธุรกิจ การลงทุน และความร่วมมือทางวิชาการในสาขาที่ทั้งสองฝ่ายมีศักยภาพ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ