เอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ National Museum of Egyptian Civilization (NMEC)

เอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ National Museum of Egyptian Civilization (NMEC)

วันที่นำเข้าข้อมูล 31 พ.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 31 พ.ค. 2565

| 26 view

เมื่อวันที่ 31 พ.ค. 2565 นายพุทธพร อิ้วตกส้าน เอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร ได้พบหารือกับ ศ. ดร. Ahmed Ghoneim ตำแหน่ง Head of Authority ของพิพิธภัณฑ์ National Museum of Egyptian Civilization (NMEC) โดยทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับการส่งเสริมความร่วมมือทางด้านวัฒนธรรมและโบราณคดีระหว่างไทยกับอียิปต์ ในโอกาสเดียวกัน เอกอัครราชทูตฯ ได้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ NMEC ซึ่งเป็นที่ตั้งของมัมมี่พระศพฟาโรห์และพระราชินีแห่งอียิปต์ ภายหลังการเคลื่อนย้ายมัมมี่มาจากพิพิธภัณฑ์เดิมในขบวนพาเหรด Pharoahs' Golden Parade เมื่อเดือน เม.ย. 2564

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ