เอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันแก่รองอธิบดีกรมหม่อนไหม และคณะ

เอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันแก่รองอธิบดีกรมหม่อนไหม และคณะ

วันที่นำเข้าข้อมูล 10 ส.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 10 ส.ค. 2566

| 618 view

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2566 นายพุทธพร อิ้วตกส้าน เอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นายวัชรพงษ์ แก้วหอม รองอธิบดีกรมหม่อนไหม และคณะ ที่กรุงไคโร เนื่องในโอกาสการเดินทางเยือนอียิปต์ของคณะเพื่อศึกษาดูงานโครงการปลูกหม่อนไหมในเขต Qena และโครงการเสริมสร้างศักยภาพของสตรีและเยาวชนในพื้นที่ตอนใต้ของอียิปต์ ที่หมู่บ้าน Gamaleia ในแขวง Qous โดยเอกอัครราชทูตฯ ได้รับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับการเยือนดังกล่าว และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมความร่วมมือด้านหม่อนไหมระหว่างไทยกับอียิปต์ในอนาคตอันใกล้

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ