เอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร เป็นผู้แทนไทยเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมสุดยอดระดับผู้นำ Sharm El-Sheikh Implementation Summit ของ UNFCCC COP27

เอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร เป็นผู้แทนไทยเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมสุดยอดระดับผู้นำ Sharm El-Sheikh Implementation Summit ของ UNFCCC COP27

วันที่นำเข้าข้อมูล 8 พ.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 8 พ.ย. 2565

| 386 view
เมื่อวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2565 นายพุทธพร อิ้วตกส้าน เอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร เป็นผู้แทนไทยเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมสุดยอดระดับผู้นำ Sharm El-Sheikh Implementation Summit และส่วนแรกของ High-Level Segment ของการประชุมสมัชชาประเทศภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 27 (UNFCCC COP27) ที่เมือง Sharm El-Sheikh ประเทศอียิปต์ โดยมีผู้แทนจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมด้วย

อียิปต์จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม COP27 ระหว่างวันที่ 6-18 พฤศจิกายน 2565 ภายใต้หัวข้อ “Together for Implementation” โดยมีผู้เข้าร่วมจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม รวมทั้งเยาวชนจากนานาประเทศ มาร่วมหารือและแสวงหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยเฉพาะเร่งรัดการปฏิบัติตามเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจก ยกระดับความพยายามในการปรับตัวต่อสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป และระดมทุนด้านการเงินเพื่อช่วยเหลือประเทศกำลังพัฒนาในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ