เอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร เป็นประธานเปิดงาน Mother’s Embrace (โครงการวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม) จัดโดยสมาคมนักเรียนไทยในกรุงไคโรในพระบรมราชูปถัมภ์

เอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร เป็นประธานเปิดงาน Mother’s Embrace (โครงการวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม) จัดโดยสมาคมนักเรียนไทยในกรุงไคโรในพระบรมราชูปถัมภ์

วันที่นำเข้าข้อมูล 17 ส.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 17 ส.ค. 2565

| 41 view

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2565 นายพุทธพร อิ้วตกส้าน เอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร ได้เป็นประธานเปิดงาน Mother’s Embrace (โครงการวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม) จัดโดยสมาคมนักเรียนไทยในกรุงไคโรในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยได้รับการสนับสนุนจากสถานเอกอัครราชทูต ณ สนามมัรกัสชะบ๊าบ เขต 6 นัสร์ซิตี้

เอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวชื่นชมสมาคมฯ ที่ได้จัดงานดังกล่าว เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาไทยในอียิปต์ ได้ร่วมกันสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และบุญคุณของแม่ ซึ่งไม่เพียงแต่ประเทศไทยที่มีวันแม่ แต่อียิปต์ก็มีวันแม่ด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวถึงหลักคำสอนของศาสนาอิสลามที่ให้ความสำคัญกับบทบาทหน้าที่ของแม่ และให้นักศึกษาทุกคนได้สำนึกถึงบุญคุณแม่

ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้มอบประกาศนียบัตรและรางวัลแก่นักศึกษาที่ชนะการประกวดการเขียนกลอน การเรียงความ ภาพถ่ายพร้อมคำบรรยาย และภาพวาด ในหัวข้อ “อ้อมกอดของแม่”

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ