เอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร เป็นประธานการประชุม ASEAN Committee in Cairo (ACC) ครั้งที่ 261

เอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร เป็นประธานการประชุม ASEAN Committee in Cairo (ACC) ครั้งที่ 261

วันที่นำเข้าข้อมูล 21 ส.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 21 ส.ค. 2565

| 48 view

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2565 นายพุทธพร อิ้วตกส้าน เอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร ได้เป็นประธานการประชุม ASEAN Committee in Cairo (ACC) ครั้งที่ 261 ที่โรงแรม St. Regis Cairo โดยที่ประชุมได้รับทราบถึงความพยายามในการสร้างกิจกรรมเพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับอาเซียนและแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการเตรียมการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 27 ซึ่งอียิปต์จะเป็นเจ้าภาพจัดระหว่างวันที่ 7-18 พฤศจิกายน 2565 ที่เมือง Sharm El-Sheikh นอกจากนี้ ไทยได้ส่งมอบตำแหน่งประธาน ACC แก่เวียดนาม

ไทยได้ดำรงตำแหน่งประธาน ACC ในช่วงเดือนมีนาคม-สิงหาคม 2565 โดยได้จัดการประชุมหารือเป็นประจำ ทุกเดือนเพื่อส่งเสริมการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับอาเซียนและผลประโยชน์ร่วมกันของประเทศสมาชิกในอียิปต์

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ