เอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร เข้าเยี่ยมคารวะผู้นำสูงสุดทางศาสนาอิสลามของอียิปต์

เอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร เข้าเยี่ยมคารวะผู้นำสูงสุดทางศาสนาอิสลามของอียิปต์

วันที่นำเข้าข้อมูล 25 ส.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 25 ส.ค. 2565

| 307 view

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2565 นายพุทธพร อิ้วตกส้าน เอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร ได้เข้าเยี่ยมคารวะ ศ. ดร. อะห์หมัด โมฮัมหมัด อะห์หมัด อัต ตัยเย็บ ผู้นำสูงสุดทางศาสนาอิสลามของอียิปต์ (Grand Imam Sheikh of Al-Azhar) โดยเอกอัครราชทูตฯ ได้แสดงความขอบคุณที่มหาวิทยาลัยอัลอัซฮัรได้พิจารณาเพิ่มทุนให้กับนักศึกษาไทย และได้ดูแลนักศึกษาไทยเป็นอย่างดี นอกจากนี้ ได้บรรยายสรุปเกี่ยวกับกิจกรรมที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ดำเนินการกับนักศึกษาไทยในช่วงที่ผ่านมา ทั้งนี้ ศ. ดร. อะห์หมัด โมฮัมหมัด อะห์หมัด อัต ตัยเย็บ ได้กล่าวชมเชยนักศึกษาไทยว่าเป็นผู้ที่ตั้งใจศึกษา และมีความประพฤติเรียบร้อย และชมเชยการทำกิจกรรมจิตอาสาของนักศึกษาไทยในอียิปต์ ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้มอบเงินบริจาคจากรัฐบาลไทยจำนวน 1 ล้านบาทแก่ ศ. ดร. อะห์หมัด โมฮัมหมัด อะห์หมัด อัต ตัยเย็บ เพื่อแสดงความขอบคุณ และสนับสนุนมหาวิทยาลัยอัลอัซฮัร

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ