เอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร เข้าร่วมพิธีมอบปริญญาบัตรแก่นักศึกษาไทยในอียิปต์ประจำปี 2565

เอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร เข้าร่วมพิธีมอบปริญญาบัตรแก่นักศึกษาไทยในอียิปต์ประจำปี 2565

วันที่นำเข้าข้อมูล 10 พ.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 10 พ.ย. 2565

| 557 view

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 นายพุทธพร อิ้วตกส้าน เอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร ได้เข้าร่วมพิธีมอบปริญญาบัตรแก่นักศึกษาไทยในอียิปต์ประจำปี 2565 โดยมี ศ.ดร. โมฮาเหม็ด อับดุลเราะห์มาน โมฮาเหม็ด เอล โดเวนี่ รองผู้นำสูงสุดทางศาสนาอิสลามแห่งอียิปต์ เป็นประธานในพิธี และ ดร. นะห์ล่า เอล-ซาอีดี้ ที่ปรึกษาด้านกิจการนักศึกษาต่างชาติของผู้นำสูงสุดฯ และนายดิเรก บุญมาเลิศ กรรมการสมาคมคุรุสัมพันธ์อิสลามแห่งประเทศไทยและรองประธานสมาพันธ์ศิษย์เก่าอัล-อัซฮัรโลก สาขาประเทศไทย เข้าร่วมด้วย โดยมีบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าร่วม จำนวน 221 คน

โครงการพิธีมอบปริญญาบัตรในปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 15 โดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร ได้สนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลไทยให้กับสมาคมนักเรียนไทยในกรุงไคโรในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อแสดงความยินดีกับบัณฑิตที่ได้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยอัล-อัซฮัร ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาด้านอิสลามที่เป็นที่ยอมรับจากทั่วโลก ทั้งนี้ บัณฑิตทุกคนจะได้ใช้ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับในการเผยแพร่ความรู้ด้านศาสนาอิสลามที่ถูกต้อง และเป็นกำลังสำคัญที่จะช่วยพัฒนาสังคมและประเทศไทยในอนาคตต่อไป

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ