เอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร เข้าร่วมกิจกรรม “Special Event with Their Excellencies Ambassadors of ASEAN Member States in Egypt” ที่สถาบัน Institute for Diplomatic Studies

เอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร เข้าร่วมกิจกรรม “Special Event with Their Excellencies Ambassadors of ASEAN Member States in Egypt” ที่สถาบัน Institute for Diplomatic Studies

วันที่นำเข้าข้อมูล 20 ต.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 20 ต.ค. 2565

| 86 view

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2565 นายพุทธพร อิ้วตกส้าน เอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร พร้อมด้วยเอกอัครราชทูตประเทศสมาชิก ASEAN Committee in Cairo ได้เข้าร่วมกิจกรรม “Special Event with Their Excellencies Ambassadors of ASEAN Member States in Egypt” ที่สถาบัน Institute for Diplomatic Studies เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับอาเซียนแก่นักการทูตแรกเข้าของกระทรวงการต่างประเทศอียิปต์ โดยเอกอัครราชทูตพุทธพรฯ ได้เน้นย้ำคุณลักษณะอันโดดเด่นของอาเซียน ได้แก่ ASEAN way และความเป็นแกนกลางของอาเซียน (ASEAN centrality)

ในช่วงแลกเปลี่ยนความเห็นและถาม-ตอบ นักการทูตแรกเข้ามีโอกาสได้หารือกับเอกอัครราชทูตประเทศสมาชิก ACC ในประเด็นที่อยู่ในความสนใจ อาทิ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความมั่นคงทางน้ำ การแข่งขันระหว่างประเทศมหาอำนาจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก สถานการณ์ในทะเลจีนใต้ การลงคะแนนเสียงข้อมติสมัชชาสหประชาชาติในกรณียูเครน และกิจกรรมทวิภาคีที่ดำเนินกับอียิปต์

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ