เอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร เข้าพบผู้ตัดสินชี้ขาดทางศาสนาอิสลามของประเทศอิยิปต์ (แกรนด์มุฟตี)

เอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร เข้าพบผู้ตัดสินชี้ขาดทางศาสนาอิสลามของประเทศอิยิปต์ (แกรนด์มุฟตี)

วันที่นำเข้าข้อมูล 25 ส.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 25 ส.ค. 2565

| 37 view

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2565 นายพุทธพร อิ้วตกส้าน เอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร ได้เข้าพบ ดร. Shawki Ibrahim Abdulkarim Mosa Allam ผู้ตัดสินชี้ขาดทางศาสนาอิสลามของประเทศอิยิปต์ (แกรนด์มุฟตี) เพื่อรับฟังและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการฝึกอบรมของสำนักงานผู้ตัดสินชี้ขาดฯ เกี่ยวกับคำวินิจฉัย หรือฟัตวา และการต่อต้านแนวคิดหัวรุนแรงหรือสุดโต่ง ซึ่งมีนักศึกษานานาชาติ และนักศึกษาไทยเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ในโอกาสดังกล่าว ดร. Shawki Ibrahim Abdulkarim Mosa Allam ได้มอบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาไทยที่เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมดังกล่าวด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ