เอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร เป็นประธานการประชุม ASEAN Committee in Cairo (ACC) ครั้งที่ 260

เอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร เป็นประธานการประชุม ASEAN Committee in Cairo (ACC) ครั้งที่ 260

วันที่นำเข้าข้อมูล 23 ก.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 23 ก.ค. 2565

| 325 view
เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 นายพุทธพร อิ้วตกส้าน เอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร ได้เป็นประธานการประชุม ASEAN Committee in Cairo (ACC) ครั้งที่ 260 ที่โรงแรม Conrad Cairo Hotel โดยที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับกิจกรรมประจำปีของ ACC เพื่อเฉลิมฉลองวันอาเซียน ประจำปี 2565 ในวันที่ 8 สิงหาคม 2565 ในโอกาสนี้ ที่ประชุมได้รับรอง Term of Reference ซึ่งเป็นคู่มือสำคัญในการดำเนินกิจกรรมของ ACC และไทยมีบทบาทสำคัญในการจัดทำในช่วงการเป็นประธาน ACC ของไทย

ASEAN Committee in Cairo ประกอบด้วย 9 ประเทศสมาชิกอาเซียนที่มีสถานเอกอัครราชทูตตั้งอยู่ในกรุงไคโร (ยกเว้น สปป. ลาว) โดยจะมีการพบหารือเป็นประจำทุกเดือนเพื่อส่งเสริมการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับอาเซียนและผลประโยชน์ร่วมกันของประเทศสมาชิกในอียิปต์ ปัจจุบัน ไทยดำรงตำแหน่งประธาน ACC และจะส่งมอบตำแหน่งแก่เวียดนามในเดือน สิงหาคม 2565

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ