เอกอัครราชทูตฯ เปิดงานสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพ คณะกรรมการสมาคมนักเรียนไทยในกรุงไคโร ในพระบรมราชูปถัมภ์

เอกอัครราชทูตฯ เปิดงานสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพ คณะกรรมการสมาคมนักเรียนไทยในกรุงไคโร ในพระบรมราชูปถัมภ์

วันที่นำเข้าข้อมูล 13 ก.พ. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 13 ก.พ. 2566

| 126 view
เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 นายพุทธพร อิ้วตกส้าน เอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร ได้เป็นประธานเปิดการสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการสมาคมนักเรียนไทยในกรุงไคโร ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่โรงแรม Safir Cairo

นายพุทธพรฯ ได้กล่าวชื่นชมคณะกรรมการสมาคมฯ ที่ได้เสียสละทำงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวม และได้ให้แนวทางการทำงานร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยขอให้สมาคมฯ วางแผนและกำหนดเป้าหมายการทำงานและมีความอดทนต่ออุปสรรคต่าง ๆ นอกจากนี้ ยังได้ย้ำเรื่องการพัฒนาการทำงาน โดยขอให้ริเริ่มการดำเนินโครงการใหม่ที่จะเป็นประโยชน์แก่นักศึกษา โดยอยู่บนพื้นฐานของความประหยัดและคุ้มค่า

ในการสัมมนาครั้งนี้สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เชิญอาจารย์สมาน ก้อพิทักษ์ ประธานฝ่ายต่างประเทศ สมาคมกอรีแห่งประเทศไทย ในอุปถัมภ์ของจุฬาราชมนตรี ซึ่งได้เดินทางมาร่วมงานการแข่งขันกอรีและท่องจำคัมภีร์ อัล-กุรอาน ร่วมบรรยายและถ่ายทอดประสบการณ์การปรับใช้ประสบการณ์การศึกษาที่อียิปต์ในการทำงานในองค์กรมุสลิมในปัจจุบัน

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ