เอกอัครราชทูตฯ เปิดงานสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพ คณะกรรมการสมาคมนักเรียนไทยในกรุงไคโร ในพระบรมราชูปถัมภ์

เอกอัครราชทูตฯ เปิดงานสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพ คณะกรรมการสมาคมนักเรียนไทยในกรุงไคโร ในพระบรมราชูปถัมภ์

วันที่นำเข้าข้อมูล 25 ธ.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 25 ธ.ค. 2566

| 280 view
เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2566 นายพุทธพร อิ้วตกส้าน เอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร ได้เป็นประธานเปิดการสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการสมาคมนักเรียนไทยในกรุงไคโร ในพระบรมราชูปถัมภ์ ชุดใหม่ ที่โรงแรม Conrad กรุงไคโร
นายพุทธพรฯ ได้กล่าวชื่นชมคณะกรรมการสมาคมฯ ที่ได้เสียสละทำงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวม นับเป็นโอกาสอันดีในการเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ และได้ให้ข้อคิดการทำงาน โดยเฉพาะการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์แก่เพื่อนนักเรียน การวางแผนและกำหนดเป้าหมายการทำงาน ความอดทนต่ออุปสรรคต่าง ๆ โดยขอให้ลดขั้นตอน พิธีการและความซ้ำซ้อน ทั้งนี้ เพื่อความคุ้มค่าเชิงงบประมาณและประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียนไทยในกรุงไคโร

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ